Veelgestelde vragen deelnemers

Heb je een vraag over het Vitaliteitsonderzoek ’21/22? Lees hier de veelgestelde vragen van deelnemers

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op!

 

1. Hoe werkt het precies?

a. Wat is het verschil tussen een ‘deelnemer’ en een ‘buddy’? Een deelnemer is iemand die vóór deelname aan dit Vitaliteitsonderzoek voornamelijk met de auto naar het werk reisde. Een buddy is iemand die vóór deelname aan dit onderzoek voornamelijk naar het werk fietste.
b. Een collega (‘buddy’), die met de fiets naar het werk komt, heeft zichzelf en jou aangemeld om samen mee te doen aan het Vitaliteitsonderzoek. Je werkgever heeft jouw deelname goedgekeurd omdat je:

 •  minimaal 5 kilometer van het werk woont;
 • tot nu toe minimaal 3 dagen per week (gemiddeld) met de auto naar je werk rijdt.
 • bereid bent gedurende vijf maanden minimaal gemiddeld de helft van jouw werkdagen met de fiets naar het werk te komen.

Bovendien heb je niet aan de vorige Fietsmaatjes actie als deelnemer deelgenomen. Heb je eerder wél al als deelnemer hieraan deelgenomen, dan mag je deze keer alleen als buddy meedoen.

c.  Als deelnemer mag je uitsluitend in 1 team deelnemen.
d. Aan het begin van het onderzoek berekenen Twente Mobiel / Regio Zwolle Mobiel jouw persoonlijke maximum beloning. Deze beloning kun je gedurende 5 maanden bij elkaar fietsen.
e. Met de Fietsmaatjes app registreer je je fietsritten. Daarnaast kan je in de app onder meer je persoonlijke doel vastleggen en zie je je opgebouwde beloning.
f. Na afloop van de fietsperiode van 5 maanden ontvangen de deelnemers en buddy’s een financiële beloning. Dit geldt alléén als de betreffende deelnemer in 5 maanden minimaal gemiddeld de helft van het aantal dagen van zijn/haar werkweek geregistreerd naar het werk is gefietst. Steekproefsgewijs controleren we  (al dan niet in samenwerking met jouw werkgever) of alles rechtmatig verloopt. Bij fraude wordt niets uitgekeerd; ook niet aan je buddy.
g. Deelnemers zijn verplicht aan het begin en einde van de onderzoekperiode digitaal een vragenlijst in te vullen. Deelnemers zijn ook verplicht aan het begin en einde van de onderzoekperiode zich op locatie door Tigra fysiek te laten meten. Een deel van de deelnemers  wordt aan het begin en einde van de onderzoekperiode uitgenodigd aan een focusgesprek deel te nemen. Een maand na afloop van de fietsperiode van de 5 maanden vindt de betaling van de opgebouwde beloning plaats, mits de deelnemer aan alle verplichte metingen heeft deelgenomen.

Beloning

2. Welke beloning kan ik maximaal bij elkaar fietsen en wat ontvangt mijn buddy?

Je persoonlijke maximale beloning is afhankelijk van:

 • Jouw woon-werkafstand enkele reis (minimaal 5 km)
 • Het aantal dagen dat je de 5 maanden geregistreerd kan fietsen
 • Jouw (gemiddeld) aantal werkdagen per week
  Er is een vaste beloning per fietskilometer van € 0,35 (per dag vermenigvuldigd met de woon-
  werk afstand). Voorwaarde is wel dat je in de fietsperiode van 5 maanden minimaal gemiddeld
  de helft van je werkdagen naar je werk fietst.

We bepalen aan het begin van het onderzoek voor iedere deelnemer de persoonlijke maximale  beloning volgens de formule:

Jouw gemiddeld aantal werkdagen per week / 5 * maximaal aantal te registreren fietsdagen * woon-werk afstand enkele reis * vaste beloning (€0,35) per fietskilometer.

Je buddy spaart automatisch ook een vaste beloning van € 1,- per dag die jij fietst. De buddy krijgt geen beloning voor het aantal fietskilometers die hij/zij zelf aflegt.

3. Hoe wordt de afstand tussen mijn woonadres en werkplek bepaald?

Twente Mobiel en Regio Zwolle Mobiel berekenen je woon-werk afstand (enkele reis) aan de hand van de postcodes en Google Maps. Hiervoor wordt de reismethode ‘fiets’ gebruikt. Je vindt deze routeplanner op https://maps.google.nl.

4. Als ik in Duitsland woon en in Overijssel werk, kan ik dan ook meedoen?

Ja. Je kiest Duitsland als land, vul je adres in het adresveld in, waarna deze in de grijze velden wordt geplaatst. Op basis daarvan wordt je locatie bepaald.

5. Hoe kan ik mijn beloning ontvangen?

Na afloop van de fietsperiode (5 maanden) zie je het eindbedrag dat je bij elkaar hebt gefietst in de app. De beloning die je bij elkaar hebt gefietst wordt na afloop van het onderzoek, in juli 2022, naar het IBAN nummer overgemaakt dat je bij aanmelding hebt opgegeven.

6. Wat gebeurt er als ik fraudeer?

Als blijkt dat een fietsrit op een frauduleuze manier is geregistreerd, vervalt het recht op de financiële beloning. Je wordt van verdere deelname uitgesloten. Ook je buddy heeft dan geen recht op de beloning van jouw fietsritten. Dit wordt naar jullie beiden gecommuniceerd. Bovendien lichten we je werkgever in over het frauduleuze gedrag.

Fietsmaatjes app 

7. Wat registreert de Fietsmaatjesapp?

 • Datum, begin- en eindtijd van elke geregistreerde rit
 • Begin- en eindpunt van elke geregistreerde rit
 • Route van elke geregistreerde rit
 • Gemiddelde snelheid, zodat we kunnen zien dat je hebt gefietst
 • Stand van zaken van je beloning
 • Aantal dagen dat je nog maximaal kan fietsen en wat je nog maximaal kan verdienen
 • Aantal calorieën dat je met fietsen hebt verbrand

8. Waarom moet ik de app gebruiken?

Heb je de Fietsmaatjes app aanstaan, dan registreert de app automatisch de ritten van en naar je werk. Alleen geregistreerde ritten tellen mee voor het onderzoek. Als je de app niet gebruikt, kun je dus ook geen beloning opbouwen. Vlak voordat je naar je werk fietst, zet je de app aan met de groene knop ‘Start met fietsen’. Wanneer je op je eindbestemming bent, stopt de registratie automatisch. De rit wordt dan opgeslagen en ’s nachts verwerkt. Zo nodig kan je de registratie ook handmatig stoppen.

9. Hoe werkt de registratie van mijn fietsritten?

De app herkent op basis van GPS al jouw verplaatsingen. GPS is noodzakelijk voor het registreren van de ritten. Deze moet dan ook aanstaan. Je ontvangt een melding wanneer jouw 

GPS locatie niet aanstaat op je telefoon. De app werkt ook offline (maar niet voor de registratie van de fietsritten). Zodra er een wifi- of internetverbinding is, wordt de data van je fietsrit(ten) en de chatberichten automatisch naar de webservice gestuurd. Nadat je de app na de eerste keer inloggen aanzet, kun je je fietsritten registreren. De beloning van je fietsrit is niet meteen zichtbaar. Tim (medewerker van Twente Mobiel) controleert namelijk eerst de rit, voordat je de beloning krijgt toegekend. Er staat dan ‘Tim controleert’. De volgende dag is de beloning in de app bijgeschreven.

10. De app heeft mijn fietsrit niet geregistreerd. Hoe kan dat?

Dit kan een aantal redenen hebben. 

 • Je hebt de rit voortijdig afgebroken en is daardoor niet geregistreerd.
 • Je hebt GPS niet aangezet, of de nauwkeurigheid is niet goed ingesteld:
      Ga naar de instellingen van je telefoon en zet GPS aan.
 • Je hebt de app géén toestemming gegeven om jouw locatie te zien:
      Ga naar de instellingen van je telefoon en kies de app Fietsmaatjes. Klik op ‘locatie’ en ‘altijd’.
 • Je hebt je maximum aantal werkdagen van die week al gefietst.
    Tim (onze digitale medewerker) controleert altijd eerst de rit voordat je je beloning krijgt.
 • De app is niet voor de nieuwste gegevens ververst.
    Pas bij het openen van de app ‘pull to refresh’ toe, oftewel sleep met je vinger het beeld op je mobiel naar beneden. 

11. Ik zie op verschillende dagen verschillen in afstand tussen de ritten. Hoe kan dat?

De afstanden worden aan de hand van GPS bepaald. Soms werkt GPS pas als je een paar honderd meter hebt gefietst. Dan krijgt je telefoon contact met satellieten. Je dagbeloning is altijd hetzelfde.  Zolang de rit wordt geregistreerd, is er niets aan de hand. Een paar honderd meter minder maakt niets uit voor de registratie van je rit en voor je beloning

12. Wat als ik ’s morgens vergeet de app aan te zetten?

Geen probleem! Zet dan alsnog de app aan voor de terugreis. Je bouwt een beloning op als je met de app aan vanaf je huis naar je werk fietst, van je werk naar huis fietst of allebei. Je hebt dus op een dag twee keer de kans om je fietsrit te registreren.
Tip: zet een herinnering in je mobiel met een alarm!

13. Hoe zet ik de GPS op mijn telefoon aan?

Dit kun je doen onder de telefooninstellingen.
Bij een iPhone volg je deze stappen: (1) Instellingen, (2) Privacy, (3) Locatievoorzieningen op Aan zetten, (4) Fietsmaatjes app op aan zetten. 
Heb je een Android telefoon, dan volg je deze stappen: (1) Instellingen, (2) Applicatiebeheer, (3) Fietsapp, (4) Machtigingen, (5) Locatie (aanzetten met de schuifbalk).
Overigens krijg je een melding op de app als jouw GPS locatie niet aanstaat.

14. Hoe krijg ik een betere GPS-verbinding?

 • Gebruik bij voorkeur géén hoesje. Door een hoesje verzwakt het signaal.
 • Check:
  • Voor Android telefoons: controleer in de Settings onder het kopje Location of ‘Locations Services’ wel aanstaat. Is dat wel het geval en werkt GPS dan nog steeds niet goed, controleer of ‘Data roaming’ en ook ‘Data connection’ aanstaan.
  • Voor iPhone telefoons: controleer onder Instellingen, onder Fietsmaatjes of ‘Locatie’ en ‘Mobiele data’ aanstaan. Of onder Privacy de ‘Locatievoorzieningen’ aanstaan. Scroll omlaag om de app te vinden. Tik op de app en zorg ervoor dat de optie ‘Nooit’ NIET aanstaat (bij voorkeur: Altijd). 
 • Zet onder Instellingen de ‘Vliegtuigmodus’ op Uit en Wifi op Aan.
 • Wacht even met wegrijden tot je signaal hebt. GPS is soms moeilijk op een rijdende fiets te ontvangen. Het kan tot een paar minuten duren, voordat je GPS-verbinding hebt.
 • Zorg dat de accu van je telefoon helemaal is opgeladen. 
 • Zorg ervoor dat onder Instellingen je batterij niet in de ‘Energiebespaarmodus’ staat.
 • De kans op een verstoring van je GPS neemt toe als het bewolkt is of er veel bomen en grote gebouwen in de buurt zijn. Probeer een eindje verderop GPS-verbinding te krijgen. 
 • Soms helpt het om de app nog een keer opnieuw te downloaden en installeren.
 • Sta stil. Ben je al aan het fietsen, terwijl je telefoon nog verbinding zoekt? Dan kan het zijn dat het geen satellieten vindt. Blijf daarom staan voor je je fietsrit start. Het kan een paar minuten duren voor je telefoon genoeg satellieten vindt. Eenmaal verbonden weet het je telefoon waar het GPS-signaal ongeveer vandaan komt en verlies je minder snel je verbinding.

15. Kan ik GPS uitzetten?

Ja dat kan. Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Als je op de Fietsmaatjes app de knop Uit aantikt, dan gaat GPS automatisch uit.
 2. Zet GPS uit bij je telefooninstellingen.
  Bij een iPhone volg je de volgende stappen: (1) Instellingen, (2) Privacy, (3) Locatievoorzieningen op Uit zetten, (4) fiets-app op Uit zetten. 
  Heb je een Android telefoon, dan volg je de volgende stappen: (1) Instellingen, (2) Locatie (uitzetten met de schuifbalk). En dan Uitzetten locatie van de app. (1) Instellingen, (2) Applicatiebeheer, (3) Fietsapp, (4) Machtigingen, (5) Locatie (uitzetten met de schuifbalk).

Let wel op! Als je GPS uitstaat, worden je fietsritten NIET GEREGISTREERD en bouw je ook géén beloning op.

16. Hoe zit het met de privacy?

Bij aanmelding gaan potentiële buddy’s en deelnemers nadrukkelijk akkoord met de voorwaarden van het onderzoek.

Aanmeldingen van potentiële buddy’s en deelnemers worden automatisch ter goedkeuring naar de contactpersoon van je werkgever gestuurd. Deze persoon controleert de ingevulde gegevens. Indien deze juist zijn, keurt de contactpersoon de aanmelding goed.

Tijdens de actie worden de woon-werkritten op basis van je GPS-signaal geregistreerd. Bij je eindbestemming stopt de registratie automatisch. De app registreert dus niet gedurende de dag waar je je bevindt. 

Twente Mobiel en Regio Zwolle Mobiel verzamelen persoons- en gebruiksgegevens alleen voor de registratie van de gefietste ritten van de deelnemers, de steekproefsgewijze controle hiervan en de opbouw en betaling van de beloning. De wachtwoorden worden via internet versleuteld verzonden via een beveiligde https-verbinding en versleuteld opgeslagen op een beveiligde server van het bedrijf SST Software die de app heeft gemaakt. De provincie Overijssel heeft een Verwerkersovereenkomst met SST Software afgesloten.

Provincie Overijssel wil graag weten wat de relatie is tussen fietsen en vitaliteit. Daarom worden deelnemers aan het begin en tegen het einde van de onderzoeksperiode door het Tigra op locatie gemeten en gevraagd een digitale enquête in te vullen. Ook worden een aantal deelnemers gevraagd deel te nemen aan focusgesprekken. Dit zijn verplichte onderdelen van het vitaliteitsonderzoek. Het e-mailadres dat bij aanmelding wordt gevraagd, wordt uitsluitend gebruikt om de deelnemers voor deelname aan deze onderzoeksmiddelen te benaderen. De antwoorden op de enquêtevragen worden niet aan persoonsgegevens, zoals e-mailadressen, gekoppeld. De resultaten verwoord in de eindrapportage zijn niet naar individuele deelnemers te herleiden.

Provincie Overijssel stelt de persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden, behoudens:

 • indien Provincie Overijssel hiertoe wettelijk wordt verplicht;
 • indien dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker of de rechten van Provincie Overijssel te beschermen;
 • indien hiervoor voorafgaande toestemming is ontvangen van de deelnemer.


De app plaatst géén zogeheten ’tracking cookies’ die het digitale gedrag van deelnemers bijhouden.

17. Is de batterij van mijn telefoon bij gebruik van de Fietsmaatjes app sneller leeg?

De Fietsmaatjesapp werkt alleen als GPS aan staat. GPS verbruikt extra stroom. Net als de andere apps die je op je telefoon hebt aanstaan. De app is zo ontworpen dat je in principe een volledige dag met jouw batterij kan doen. Twijfel je? Neem dan de oplader mee naar het werk om de batterij eventueel tussentijds op te laden.

18. Ik krijg badges. Wat zijn dat?

Je kunt als deelnemer verschillende badges (prestaties) in de app verzilveren. De badges komen automatisch in je trofeeënkast op de app. Je kan de volgende badges verdienen:

 • 5 dagen gefietst. Deze badge krijg je, nadat je 5 dagen een geldige rit hebt geregistreerd.
 • 10 dagen gefietst. Deze badge krijg je, nadat je 10 dagen een geldige rit hebt geregistreerd. 
 • 15 dagen gefietst. Deze badge krijg je, nadat je 15 dagen een geldige rit hebt geregistreerd.
 • 50 km gefietst. Je ontvangt deze badge wanneer je opgeteld 50 kilometers hebt gefietst.
 • 100 km gefietst. Je ontvangt deze badge wanneer je opgeteld 100 kilometers hebt gefietst.
 • 250 km gefietst. Je ontvangt deze badge wanneer je opgeteld 250 kilometers hebt gefietst. 
 • 500 km gefietst. Je ontvangt deze badge wanneer je opgeteld 500 kilometers hebt gefietst.
 • 2 weken streak. Je ontvangt deze badge wanneer je 2 weken achter elkaar je persoonlijke doel hebt gehaald. Je persoonlijke doel is het aantal dagen dat je hebt aangegeven per week te willen gaan fietsen.
 • 4 weken streak. Je ontvangt deze badge wanneer je 4 weken achter elkaar je persoonlijke doel hebt gehaald.
 • 8 weken streak. Je ontvangt deze badge wanneer je 8 weken achter elkaar je persoonlijke doel hebt gehaald.
 • Op de helft van jouw aantal fietsdagen. Je krijgt deze badge, nadat je de helft van je ingestelde dagen naar je werk bent gefietst. Deze dagen heb je aan het begin ingevuld bij Persoonlijk doel.
 • Maximum aantal fietsdagen behaald! Je krijgt deze badge als je jouw maximale aantal fietsdagen hebt gefietst. Deze dagen heb je aan het begin ingevuld bij Persoonlijk doel.
 • 500 calorieën verbrand. Je ontvangt deze badge wanneer je opgeteld meer dan 500 calorieën hebt verbrand.
 • 1.000 calorieën verbrand. Je ontvangt deze badge wanneer je opgeteld meer dan 1.000 calorieën hebt verbrand
 • 2.000 calorieën verbrand. Je ontvangt deze badge wanneer je opgeteld meer dan 2.000 calorieën hebt verbrand
 • 4.000 calorieën verbrand. Je ontvangt deze badge wanneer je opgeteld meer dan 4.000 calorieën hebt verbrand

19. Ik krijg berichten van mijn buddy. Hoe werkt dit?

Er zit een chatfunctie op de app. Daarmee kan je berichten sturen naar je buddy of andere teamleden.

Je ontvangt ook pushberichten van de digitale medewerker Tim, wanneer je bij de installatie van de app akkoord bent gegaan met het ontvangen van pushberichten. Dit is een melding van de telefoon die je ziet, zodra je de app installeert. Je kunt op je Android telefoon onder Instellingen > Apps > Fietsmaatjes > Meldingen weergeven uit/aan vinken. Bij iPhone kies je Instellingen -> Fietsmaatjes -> Berichtgeving.

20. Ik werk in de nachtdienst. Hoe registreer ik mijn ritten met mijn fiets?

Het kan zijn dat je bijvoorbeeld om 23:00 uur met je nachtdienst start en de volgende dag je nachtdienst eindigt. Eén nachtdienst geldt voor één rit heen en één rit terug naar jouw huis. Dus één beloning. Je kunt de rit met je fiets registreren op de dag dat je nachtdienst begint of op de dag dat jouw nachtdienst eindigt. Een van beide dagen. 

Communicatie

21. Waar vind ik meer informatie?

22 .Ik heb een vraag, maar het antwoord kan ik niet op de website vinden. Wat nu?

Stuur jouw vraag naar vitaliteitsonderzoek@overijssel.nl 

Menu